Kvalitetssikring internt

Nordic Netcares medarbeidere gjennomfører et fastlagt videreutdanningsforløp. I et tett samarbeid med forskere fra "Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø" og flere av landets ledende leger, bl.a. innen ryggforskning, oppdateres nettverk og medarbeidere på den nyeste relevante helsefaglige kunnskapen (se Forskning). Gjennom organisasjonsstrukturen i Nordic Netcare sikres ansatte supervisjon og mulighet for faglig sparring og oppfølgning i forhold til videreutdanning.

Fastlagte prosedyrer og standarder i alle deler av Nordic Netcares virke sikrer kunden innsikt og refleksjon i forhold til egen problemstilling, og ved å la informasjon følge kunden, optimeres fleksibilitet og faglig stillingtagen hos behandleren.